Zamawiający EW KOŹMIN Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań
Numer przetargu 1/2013/EWK
Data publikacji 19.11.2013 r. – data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/TED (Tender Electronic Daily)
19.11.2013 r. – data publikacji na stronie spółki
Nazwa Przedmiotu Zamówienia Dostawa i montaż turbin wiatrowych wraz z budową fundamentów w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.
Miejsce i termin składania ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul.Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
do dnia 11.12.2013 do godziny 14:30
Tryb udzielenia zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Podstawa prawna art. 701 do 705Kodeksu cywilnego.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).
Kryteriaoceny ofert wyłącznie kryterium ceny
Miejsce i termin otwarcia ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
w dniu 11.12.2013 o godzinie 15:00
Osoba do kontaktu z wykonawcami Adam Różański
Tel. +48 91 812 21 05 wewnętrzny13 Fax.: +48 91 812 21 05
Kom.: +48 665 088 570
Email: przetarg@ewkozmin.pl
Obowiązujący język język polski, angielski lub niemiecki
Termin realizacji zamówienia 210 dni od daty podpisania umowy i wpłacenia pierwszej zaliczki
Dokumentacja przetargowa Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
27.11.2013 – dokumentacja geologiczno – inżynierska
Zawiadomienia 27.11.2013 r. odpowiedzi na pytania oferentów
29.11.2013 r. – zmiana treści warunków przetargu

03.12.2013 r – odpowiedzi na pytania oferentów

10.12.2013 r. – odpowiedzi na pytania oferentów

23.12.2013 r. – rozstrzygniecie przetargu
Image source: streichholz / photocase.com