Zamawiający EW KOŹMIN Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań
Numer przetargu 1/2012/EWK
Nazwa Przedmiotu Zamówienia Dostawa i montaż turbin wiatrowych wraz z budową fundamentów w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.
Miejsce i termin składania ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul.Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
do dnia 26.10.2012 do godziny 9:30
Tryb udzielenia zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Podstawa prawna art. 701 do 705Kodeksu cywilnego.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).
Kryteriaoceny ofert wyłącznie kryterium ceny
Miejsce i termin otwarcia ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
w dniu 26.10.2012 o godzinie 10:00
Osoba do kontaktu z wykonawcami Adam Różański
Tel. +48 91 812 21 05 wewnętrzny13Fax.: +48 91 812 21 05
Kom.: +48 665 088 570
Email: Przetarg@ewkozmin.pl
Obowiązujący język język polski, angielski lub niemiecki
Termin realizacji zamówienia 210 dni od daty podpisania umowy
Dokumentacja przetargowa Warunki przetarguZałącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zawiadomienia Zawiadomienie z dnia 19.10.2012 r.

Zawiadomienie z dnia 06.11.2012 r. – rozstrzygniecie przetargu
Image source: streichholz / photocase.com