Numer zamówienia Nazwa zamówienia Data publikacji Termin złożenia ofert

1/2012/EWK

Dostawa i montaż turbin wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

01.10.2012

22.10.2012

2/2012/EWK

budowa dróg i placów montażowych w ramach zadania „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

09.10.2012

05.11.2012

3/2012/EWK

budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

09.10.2012

05.11.2012

1/2013/EWK

Dostawa i montaż turbin wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

19.11.2013

11.12.2013

2/2013/EWK

Budowa dróg i placów montażowych w ramach zadania „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

17.02.2014

10.03.2014

3/2013/EWK

Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

17.02.2014

10.03.2014

Image source: streichholz / photocase.com