Projekt „Zespół elektrowni wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DANE FIRMY:
EW Koźmin sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
NIP: 8513100596
REGON: 320723647
KRS: 0000337142

Mail: przetarg@ewkozmin.pl

Program Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

Image source: streichholz / photocase.com